Chcete také zažít Horseman Leadership? Kontaktuje nás a domluvíme se na podrobnostech.

777 233 233

Cesta osobního rozvoje a sebepoznání

Horsemanship je unikátní metoda rozvoje, vhodná pro manažery, obchodníky a obecně pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém rozvoji a sebepoznání. Tréninky realizujeme v rámci České a Slovenské republiky, máme navázánu dlouhodobou spolupráci s řadou koňských farem v České republice i na Slovensku.

Ve spolupráci s odborníky na přirozenou komunikaci s koňmi jsme vyvinuli několik aplikací horsemanshipu pro oblast leadershipu, přirozeného prodeje, sebepoznání a osobního koučinku. Našim klientům nabízíme možnost zúčastnit se ukázkových akcí zdarma a osobně ověřit přínosy a možnosti využití Horsemanshipu. Programy nabízíme ve formě otevřených kurzů pro jednotlivce i uzavřených kurzů pro týmy.

horsemanship

Trénink je zaměřen na uvědomění si vlastního potenciálu, vlastní síly a limitů pramenících z osobní zkušenosti. Trénink vytváří prostředí, ve kterém můžete najít své nejpřirozenější síly a naučit se jich využívat. Dále pak identifikovat vlastní limity a jejich „důležitost“ pro další rozvoj.

Základní filozofie je postavena na tom, že pokud lidé neznají svou vlastní sílu a nepřijmou za ni zodpovědnost, pokud nepřijmou všechny podoby své osobnosti (ženskou i mužskou vnitřní sílu), mohou být jen těžko opravdu dobrými vůdci.

horsemanship

Práce s koněm vychází ze 7 her Pata Parelliho, zažijete reakci koně nikoliv na vnější chování, ale na váš vnitřní přístup a nastavení. Zároveň budete mít příležitost naučit se, jak změnit svůj přístup a ověřit si jej na reakci koně, která je vždy autentická a nezkreslená předsudky, předpoklady apod.

Velmi účinná
a rychlá sebereflexe
Užitečné pro pochopení
pracovních vztahů
a komunikace
Kurz umožňuje zastavit se
a načerpat energii
Inspirativní prostředí,
výjimečný zážitek
a dobře využitý čas

Liška Solutions

Jsme inovativní vzdělávací a poradenská společnost, která vám pomáhá byznysově růst. Přinášíme znalosti z oblasti nových technologií, řízení firem i obchodu. Zároveň vás učíme budovat kvalitní vztahy, komunikovat, nastavit kulturní změny ve společnosti nebo změnit vlastní životní styl.

Naši klienti


Programy Horseman leadership

Natural leadership

Podíváte se na vůdcovství jako na životní filosofii a způsob komunikace, který uplatňujete vůči ostatním lidem.

Natural leadership

Podíváte se na vůdcovství jako na životní filosofii a způsob komunikace, který uplatňujete vůči ostatním lidem.

Pomocí interakce s koněm poznáte svůj styl vedení lidí se zaměřením na váš vnitřní přístup a nastavení. Uvědomíte si, jaký je Váš osobnostní potenciál v roli vůdce, vaše předpoklady a limity. Díky opakovanému cvičení s koněm budete mít příležitost bořit staré stereotypy chování a utvrdit si nové návyky, které vám pomohou posílit váš styl vedení lidí.

Sebepoznání

Pomocí interakce s koněm si uvědomíte vlastní potenciál a vlastní síly pramenících z osobní zkušenosti.

Sebepoznání

Pomocí interakce s koněm si uvědomíte vlastní potenciál a vlastní síly pramenících z osobní zkušenosti a rodinného (nebo jiného) prostředí.

Budete mít možnost najít své nejpřirozenější síly a naučit se jich využívat. Dále pak identifikovat vlastní limity a jejich „důležitost“ pro váš další rozvoj a určit směr vědomých změn.

Leadership pro ženy

Interakce s koněm vám pomůže uvědomit si svůj přirozený ženský vůdčí styl, jeho přednosti i nedostatky.

Leadership pro ženy

Interakce s koněm vám pomůže uvědomit si svůj přirozený ženský vůdčí styl, jeho přednosti i nedostatky a posílí vědomí vašich přirozených schopností.

Tento program je určen pro ženy, které se chtějí naučit efektivně vést svůj tým a nepotlačovat při tom svou ženskou stránku. Důraz je kladen zejména na neverbální komunikaci, na využití přirozenosti, důvěry, intuice, empatie a vnitřního nastavení.

Koučing

Kombinace koučinku v interakci s koněm vám unikátním způsobem dá možnost poznat, jaké jsou Vaše limity a přednosti.

Koučing

Kombinace koučinku v interakci s koněm vám unikátním způsobem dá možnost poznat „Kdo jsem já“, jaké jsou Vaše limity a přednosti.

Pomůže Vám k vytvoření rovnováhy v životě a odstranění stresových faktorů. Přirozená reakce koně Vám rychle a férově nastaví zrcadlo a společně s koučem pak hledáte řešení dané situace. Přirozeným způsobem budete mít možnost aplikovat zjištěné poznatky do soukromého i pracovního života.

Outdoor

Outdoorové programy s asistencí koní jsou zaměřené na sebeuvědomění, zlepšení týmové spolupráce, komunikace, stmelení účastníků.

Outdoor

Outdoorové programy s asistencí koní jsou zaměřené na sebeuvědomění, zlepšení týmové spolupráce a komunikace, stmelení účastníků, budování vztahů, utužování týmového ducha.

Účastníci si díky cvičení s koněm a jeho reakce ověřují vlastní fungování a zaměřují se na své osobní i týmové silné a slabé stránky. Často tak přicházejí na věci, které by bez této reflexe o sobě a svém týmu nezjistili.

Po kurzu obdržíte vystupní zprávu o sledování kompetencí a následná doporučení.

Kde Horseman leadership pořádáme?

Místa, kde kurzy pořádáme

Horseman leadership realizujeme v Praze, Brně a Bratislavě. Kurzy probíhají na ověřených farmách, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. V rámci kurzů lze na farmách zařídit ubytování, stravu, jednací místnost aj.

Praha Praha
Brno Brno
Bratislava Bratislava

Reference Horseman leadership

Ing. Jaroslava Baranová
KAMPOS, s.r.o.
ekonom

„V zimě 2017 jsem byla pozvána na ukázkovou hodinu horsemanshipu...”

Ing. Jaroslava Baranová
KAMPOS, s.r.o.
ekonom

„V zimě 2017 jsem byla pozvána na ukázkovou hodinu horsemanshipu, která se mi velice líbila a vzbudila ve mně pocit smysluplnosti tohoto druhu vzdělávání. Další spolupráci s některými lidmi z LIŠKA SOLUTIONS jsem dospěla k závěru, že si zaslouží moji důvěru natolik, že jsem využila příležitosti a horsemanship jsem zvolila jako formu nejen osobního rozvoje, ale i k posílení spolupráce v rámci našeho oddělení. Kurz naprosto splnil mé očekávání a v mnoha ohledech ho i předčil. Na kurzu jsem nejvíce ocenila okamžitou reálnou zpětnou vazbu nejen z chování koně, ale i od ostatních kolegů a lektorů. Byla vytvořena příjemná a upřímná atmosféra, ve které se člověk necítil nesvůj a byl ochoten naslouchat, pochopit a přijmout změnu. Kurz bych rozhodně DOPORUČILA, protože je to velmi průkazný a efektivní nástroj osobního rozvoje. Ihned můžeme vidět, kde máme ve svém chování slabiny a kde jsme naopak velice silní. Stejně tak můžeme vnímat i ostatní, na kterých nám záleží.”

Petr Živec
Merck spol. s r.o.
Senior Business Unit Manager

„Začátkem října  jsem se společně i se členy mého týmu účastnil semináře "Natural Leadership" Přestože se jednalo o netradiční formu leadership školení a přestože jsme nikdo neměli předchozí zkušenosti s prací s koněm, výsledek...”

Petr Živec
Merck spol. s r.o.
Senior Business Unit Manager

„Začátkem října  jsem se společně i se členy mého týmu účastnil semináře "Natural Leadership" Přestože se jednalo o netradiční formu leadership školení a přestože jsme nikdo neměli předchozí zkušenosti s prací s koněm, výsledek předčil očekávání. Na základě jednoduchých cvičení s koněm jsme byli svědky různorodého přístupu ze strany osob ke zvířeti a na straně druhé jsme mohli i sledovat rozličné reakce zvířete směrem k jednotlivým účastníkům školení. Velmi vhodnou a citlivou interpretací chování koně lektory, jsme měli možnost dostat nezávislou zpětnou vazbu na naše chování v průběhu cvičení. Faktem je, že v mnoha parametrech se zpětná vazba shodovala i s prvky chování v pracovním a osobním životě.  Uvědomění si modelů chování sebe a  kolegů s možnou korekcí či snahou některé věci začít měnit či respektovat  je dle mého názoru to podstatné, co vidím z hlediska dalšího osobního rozvoje zaměstnanců a rozvoje úspěšného týmu.

Dále bych rád i zmínil emotivní složku celého programu. Vlastní emoce, zpětná vazba od lektorů a kolegů spojená s reakcemi koně na mne působily velmi intenzivně, a to tak, že forma takového školení je pro mne nezapomenutelným zážitkem a inspirací do budoucnosti. Přístup lektorů, jejich pracovní nasazení a práce s jednotlivými členy byly na výborné úrovni a přispěly k celkovému pozitivnímu hodnocení akce.”

Marek Antoš
Kraft Foods ČR, s.r.o.
Section Manager

„Horsemanship byl pro mě jednoznačně hodně zajímavý, neotřelý a hodně netradiční způsob, jak se dozvědět něco o sobě, členech mého týmu i týmu jako celku z pohledu stylu vedení, shopnosti soustředit se, zpracovat novou...”

Marek Antoš
Kraft Foods ČR, s.r.o.
Section Manager

„Horsemanship byl pro mě jednoznačně hodně zajímavý, neotřelý a hodně netradiční způsob, jak se dozvědět něco o sobě, členech mého týmu i týmu jako celku z pohledu stylu vedení, shopnosti soustředit se, zpracovat novou neznámou situaci a poradit si s jejím řešením a současně si z toho odnést cílenou zpětnou vazbu, jak výkon jednotlivce vnímá zbytek týmu, skupiny, schopnost sebereflexe a poučení se z chyb.” Marek Antoš

„Bylo to bez nadsázky asi nejzajímavější školení, co jsem absolvoval, a to říkám s pocitem, že ke zvířatům nemám příliš vřelý vztah. Samozřejmě, pracovat a pokoušet se o komunikaci s velkým zvířetem bylo něco naprosto nového, ale především to byl základ pro následnou kolektivní diskusi a hodnocení. Toto bylo pro mne, který dostává rád jasnou, konkrétní zpětnou vazbu, neocenitelné. Proto tento kurz, z hlediska budování fungujícího teamu, považuji za velmi prospěšný, vřele ho doporučuji ostatním a doufám, že v budoucnu budu mít ještě nějakou možnost se něčeho podobného zúčastnit.” Člen týmu

„Pro mne nová zajímavá zkušenost a poznání nové metody. Jako nejpřínosnější hodnotím, že jsem dostala okamžitou pravdivou zpětnou vazbu na mé počínání od koně – (němá tvář, která se nepřetvařuje).” Členka týmu

„Víc takových školení (to myslím upřímně a vážně).” Člen týmu

Jiří Pechr
SAS Automotive Systems Czech Republic
Quality Manager

„Pro mne, jako pro člena managementu, byl Horseman Leadership jedním z nejlepších školení, které jsem za dobu 9 let u společnosti SAS absolvoval. To samé platí i pro celé mé oddělení. Pozitivní výsledky jsme zaznamenali především...”

Jiří Pechr
SAS Automotive Systems Czech Republic
Quality Manager

„Potvrzujeme, že firma Liška Solutions, s.r.o. od podzimu 2013 do jara 2014 zajišťovala pro naši společnost kurzy Horseman Leadership pro vrcholný management.

Pro spolupráci se Liška Solutions, s.r.o. jsme se rozhodli na základě pozitivních referencí našeho sesterského podniku v Bratislavě. Pro mne, jako pro člena managementu, byl Horseman Leadership jedním z nejlepších školení, které jsem za dobu 9 let u společnosti SAS absolvoval. To samé platí i pro celé mé oddělení (oddělení kvality). Pozitivní výsledky jsme zaznamenali především u interních auditorů, kteří toto školení velmi přivítali a získané znalosti využívají při interní komunikaci.

Já sám jsem díky proběhlým kurzům zlepšil vlastní styl komunikace a naučil se lépe a efektivněji prosazovat své názory. Tyto poznatky využívám každý den, v rámci pracovní i osobní komunikace, ale také při nutnosti zorganizovat si pracovní povinnosti a nepřijít přitom o všechnu energii. Toto školení bych doporučil nejvyššímu i střednímu managementu, interním auditorům a administrativním pracovníkům.”

Šárka Svobodová
Teva Pharmaceutical
Business Unit Manager Innovative Products

„Metoda horsemanship mne zaujala svou neotřelostí a zajímavostí. S ukázkou i s proběhlým kurzem jsem byla zcela spokojena. Spokojení byli i členové mého týmu seniorních obchodních zástupců. Mile je překvapila zejména...”

Šárka Svobodová
Teva Pharmaceutical
Business Unit Manager Innovative Products

„Metoda horsemanship mne zaujala svou neotřelostí a zajímavostí. S ukázkou i s proběhlým kurzem jsem byla zcela spokojena. Spokojení byli i členové mého týmu seniorních obchodních zástupců. Mile je překvapila zejména upřímnost zpětné vazby od koně a to, že před ním skutečně nelze nic skrývat a na nic si hrát.

Pro mne osobně bylo zajímavé uvidět „v akci“ své kolegy. Zjistila jsem, že někteří z těch, kteří jsou v pracovním prostředí až příliš sebevědomí, měli při práci s koněm určité rezervy. O to více mne pak potěšilo jejich uznání a respekt k mým výsledkům práce s koněm.

Přínosné pro mne byly také podněty ohledně toho, jak mne vnímá mé okolí a jak bych měla změnit svůj styl práce s týmem. Z hlediska manažera si při koučingu a spolupráci v týmu často připomínám poznatky o mých spolupracovnících a lépe vnímám jejich silné i slabé stránky. Díky tomu se mi s nimi lépe pracuje.

Tento kurz bych doporučila osvíceným manažerům, kteří se svému okolí nebojí ukázat i své slabé stránky.”

Kateřina Soukupová
ČMSS
Odd.školení, personální rozvoj

„Celou spolupráci s firmou Liška Solutions jak po organizační stránce, tak i lektorský tým hodnotíme na vysoce profesionální úrovni. Oceňujeme především jejich aktivní přístup i nové moderní metody, které...”

Kateřina Soukupová
ČMSS
Odd.školení, personální rozvoj

„Se společností Liška Solutions spolupracujeme od roku 2006 a se vzájemnou spoluprací jsme velmi spokojeni. V letošním roce využíváme jejich služeb při školení obchodníků i manažerů řídících distribuční sítě ČMSS.

Pro finanční poradce máme na zakázku vytvořeny tréninky Efektivní spolupráce a Motivace. Pro manažery obchodních týmů využíváme individuální koučování a tréninky řízení lidí a obchodních týmů.

Současně jsme v letošním roce znovu využili novou formu tréninku sebepoznání pomocí práce s koněm - Horsemanship. Na tomto semináři oceňujeme hlavně jasnou a otevřenou zpětnou vazbu pro všechny zúčastněné i autenticitu celého průběhu školení.

Vlastní realizaci všech tréninků vždy předchází pečlivá příprava, veškeré naše semináře přizpůsobujeme na míru požadavkům cílových klientů a firemní kultuře. Celou spolupráci s firmou Liška Solutions jak po organizační stránce, tak i lektorský tým hodnotíme na vysoce profesionální úrovni. Oceňujeme především jejich aktivní přístup i nové moderní metody, které využívají. Dále profesionalitu lektorů, jejich spolehlivost i vstřícnost a schopnost  „ušít" trénink na míru našim požadavkům.”

Kontaktní informace

Prostory Liška Solutions, s.r.o. jsou výborné dopravně dostupné.

Autem: parkovat můžete přímo před naši budovou popř. v přilehlých ulicích (povolené je podélné stání na chodníku), vždy lze zaparkovat max. do 200 metrů od budovy.

MHD: Autobusová zastávka Dyrinka (bus 131) je před naší budovou.

Fakturační adresa

Liška solutions s.r.o.
Dolina 20
165 00 Praha 6

IČ: 26082900
DIČ: CZ26082900

ČÚ: 0574950339/0800
(Česká spořitelna, a.s.)
ČU: 2901030425/2010
(Fio Banka, a.s.)

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12929

Zákaznické centrum

"Veškeré informace o našich službách vám rádi poskytneme v našem zákaznickém centru."

info@liska-solutions.cz

Program Benefit+

akceptujeme platby Benefit+

benefit+

Pokud máte dotazy, tak nám je můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Odpovídáme obvykle do 24 hodin

Vedení společnosti

Josef Liška

Ing. Josef Liška
Ředitel společnosti

Telefon *:
+420 775 172 253

E-mail:
liska@liska-solutions.cz

Náš tým

Kateřina Hejnicová

Kateřina Hejnicová
Fakturace, produkce

Telefon *:
+420 775 717 366

E-mail:
hejnicova@liska-solutions.cz

bez fotky

Barbora Hejnicová
Key Account Manager Čechy

Telefon *:
+420 773 461 766

E-mail:
HejnicovaB@liska-solutions.cz

Naše další webové stránky

Chci vyzkoušet Horseman leadership